Κρέατα - Πουλερικά

ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΟΥ

ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΟΥ

ΦΙΛΕΤΟ ΜΟΣΧΟΥ

Κωδικός προϊόντος: 

-

Κατηγορία:

Βόεια

Περιγραφή:

Φιλέτο Μόσχου